STATIONS  PARAMETERS  DATA LEVEL DATE CALENDER NAVIGATION
 

 Fri  15
   Dec
   2017
Przebieg dobowy grubości optycznej aerozolu dla długości fali 500 nm. Wielkość mierzona przy użyciu MFR-7 ShadowBand. Wartości podane na wykresie odnoszą się do średnich wartości za dany okres czasu.
Przebieg miesięczny grubości optycznej aerozolu dla długości fali 500 nm. Wielkość mierzona przy użyciu MFR-7 ShadowBand. Wartości podane na wykresie odnoszą się do średnich wartości za dany okres czasu.
Przebieg roczny grubości optycznej aerozolu dla długości fali 500 nm. Wielkość mierzona przy użyciu MFR-7 ShadowBand. Wartości podane na wykresie odnoszą się do średnich wartości za dany okres czasu.