Zakład fizyki atmosfery

Instytut Geofizyki

Wydzial Fizyki

Uniwersytet Warszawskiprof. dr hab. Szymon P. Malinowski

Stanowisko: profesor nadzwyczajny
dyrektor IGF
Telefon: +22 55 32 042
Faks:
E-mail: malina-malpka-igf.fuw.edu.pl
WWW:
Pokój: B4.42
user-photo

 

Curriculum vitae
Tematyka badawcza
Projekty badawcze
Kampanie pomiarowe
Promotorstwo prac doktorskich
Działalność redakcyjna
Popularyzacja nauki
PublikacjeCurriculum vitae

Stopnie i tytuły

 • Profesor nauk o Ziemi, 2008.
 • Doktor habilitowany nauk fizycznych, dyscyplina geofizyka, specjalność fizyka atmosfery (IGF PAN), 1998.
  Tytuł pracy: Drobnoskalowa struktura chmur kłębiastych.
 • Doktor nauk przyrodniczych w zakresie geofizyki, Instytut Geofizyki PAN (IGF PAN), 1988
  Tytuł pracy: Zachowanie się smug chłodniowych i kominowych w różnych warunkach atmosferycznych ze szczególnym uwzględnieniem procesów mieszania
  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Haman.
 • Magister fizyki, specjalność: fizyka atmosfery, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, 1982
  Tytuł pracy: Wzniesienie wysokościowe emisji z kominów w różnych warunkach atmosferycznych.
  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Haman

Zatrudnienie

 • od 2002: profesor nadzwyczajny na Wydziale Fizyki UW
 • 1992-2002: adiunkt w IGF UW
 • 1990-1992: pracownik naukowy w na Wydziale Fizyki Universite du Quebec a Montreal, Kanada
 • 1988-1990: adiunkt w IGF UW
 • 1987-1988: starszy asystent w IGF UW
 • 1982-1986: doktorant w IGF PAN (w 1985 służba wojskowa)

Naukowe pobyty zagraniczne

 • 1990-1992: dwuletni staż naukowy na Universite du Quebec a Montreal, Kanada
 • 1993 i 1995: dwutygodniowe pobyty w Centre National de Recherches Météorologiques, Tuluza, Francja
 • 1994-2000: kilkutygodniowe wizyty w Institut für Physik der Atmosphäre, DLR, Oberpfaffenhofen k. Monachium, Niemcy, w ramach współpracy dwustronnej, w tym udział w lotach pomiarowych na samolotach DLR
 • 1995-2012: wielokrotne kilkutygodniowe wyjazdy jako Visiting Scientist do National Center for Atmospheric Research, w Boulder, Colorado, USA
 • 2011: sześciotygodniowy pobyt w Kavli Institute for Theoretical Physics University of California, Santa Barbara, USA
 • 2013 - 2014: Visiting professor, Institut für Physik der Atmosphäre, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Niemcy

Pełnione funkcje

 • od 2016: Dyrektor Instytutu Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 • od 2011: członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
 • od 2007: zastępca przewodniczącego Komitetu Geofizyki PAN
 • od 2006: członek komitetu sterującego International Collaboration on Turbulence Research (ICTR)
 • 2003-2006: członek prezydium Komitetu Geofizyki PAN
 • 2002-2005: członek Rady Programowej Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji UW
 • 2002-2012: kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery IGF WF UW
 • od 2001: członek Rady Programowej w Podyplomowym Międzywydziałowym Studium Nauczania Przyrody UW
 • 2000-2008: członek Executive Committee of the International Commission on Clouds and Precipitation, IAMAS, IUGG
 • 1999: członek rady naukowej Instytutu Geofizyki UW
 • 1996-2003, 2008 - : członek Rady Wydziału Fizyki UWTematyka badawcza

Fizyka chmur i opadów, turbulencja atmosferyczna, modelowanie numeryczne procesów atmosferycznych, pomiary atmosferyczne z pokładu samolotu, pomiary zdalne, przewidywalność procesów atmosferycznych.Projekty badawcze

 

 • Mikrodynamika chmur
  projekt NCN Maestro 4, 2013/08/A/ST10/00291
  Rola: kierownik
  Okres realizacji: 2013-2018.
 • Study of Air-Sea interaction and Cloud parameterizations in suport of parameterization development for global mesoscale models at NRL Monterey
  Office of Naval Research
  Rola: wykonawca
  Okres realizacji: 2011-2013
 • Badania oddziaływań miedzy atmosfera a oceanem oraz parametryzacji chmur na potrzeby rozwoju globalnych modeli mezoskalowych w NRL Monterey
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Wsparcie projektu z Office of Naval Research
  Rola: wykonawca
  Okres realizacji: 2011-2013
 • Psychrometr samolotowy i optyczna detekcja pary wodnej
  projekt NCN 6354/B/P01/2011/40
  Rola: wykonawca
  Okres realizacji: 2011-2014
 • COST Action ES0802,
  Rola: polski członek w Management  Committee,
  Okres realizacji: 2008-2012
 • EUFAR - European Fleet for Airborne Research,
  Projekt w ramach FP7 UE,
  Rola: partner,
  Okres realizacji: 2008-2012
 • Europejskie przedsięwzięcie badań lotniczych w zakresie nauk o ziemii i środowisku
  Wsparcie projektu EUFAR 7PR
  Rola: wykonawca
  Okres realizacji: 2008-2012
 • POST - Physics of Stratocumulus Top
  National Science Foundation Project
  Rola: wykonawca
  Okres realizacji: 2008-2009
 • Metodyka generacji regionalnych bred wektorów dla obszaru Polski dla potrzeb prognozowania pogody metodą wiązek
  projekt MNiE/MNiSW 2 P04D 028 30
  Rola: główny wykonawca
  Okres realizacji: 2006-2008
 • Validation and Data Assimilation for the Navy Transport Models:
  NAAPS and COAMPS/transport, NICOM

  Office of Naval Research
  Rola: wykonawca
  Okres realizacji: 2004-2007
 • Badanie spektralnych właściwości optycznych aerozolu oraz wymuszania radiacyjnego
  projekt KBN/MNiI 2 P04D 069 27
  Rola: kierownik projektu
  Okres realizacji: 2004-2007
 • Centrum Doskonałości CESSAR
  Centre of Excellence in Small-Scale Atmospheric Research

  5. Program Ramowy Unii Europejskiej, Kontakt EVK2-CT-2002-80010
  Rola: wykonawca
  Okres realizacji: 2003-2006
 • Analiza oddziaływań hydrodynamicznych w strukturze chmurowej
  Projekt KBN 5 T07A 052 24
  Rola: główny wykonawca
  Okres realizacji: 2003-2005
 • Simultaneous fine-scale temperature and cloud liquid water measurements in marine stratocumulus clouds
  National Science Foundation Project Nr 0089078000
  Rola: wykonawca
  Okres realizacji: 2001
 • Numeryczny niehydrostatyczny model procesów atmosferycznych w małych i średnich skalach
  Projekt KBN 6 P04D 027 19
  Rola: główny wykonawca
  Okres realizacji: 2001-2003
 • PACE
  Parameterization of the Aerosol Climatic Effect
  5. Program Ramowy Unii Europejskiej
  Rola: wykonawca
  Okres realizacji: 2000-2002
 • Wpływ procesów falowych w atmosferze na strukturę planetarnej warstwy granicznej
  Grant promotorski KBN 6 P04D 024 18 (doktorant Andrzej Wyszogrodzki)
  Rola: kierownik grantu
  Okres realizacji: 2000-2001
 • Wpływ wirów na gradient temperatury oraz koncentrację unoszonych cząstek
  Projekct KBN 2 P03B 135 17
  Rola: główny wykonawca
  Okres realizacji: 1999-2001
 • Drobnoskalowe mieszanie turbulencyjne w chmurach: badania eksperymentalne i modelowanie numeryczne
  Projekt KBN 6 P04D 002 12
  Rola: kierownik
  Okres realizacji: 1997-1999
 • Struktura i dynamika wirów oraz ich zastosowania do opisu przepływów turbulentnych
  Projekt KBN 2 P03B 032 12
  Rola: główny wykonawca
  Okres realizacji: 1997-1999
 • PRESTO
  Precision Weather Forecast System for Different Types of Transport

  4. Program Ramowy Unii Europejskiej
  Rola: wykonawca
  Okres realizacji: 1997-1999
 • Eksperymentalne i teoretyczne badania oddziaływań międzyskalowych w chmurach
  Projekt KBN 6 P04D 009 08
  Rola: główny wykonawca
  Okres realizacji: 1995-1998
 • Projekt KBN 6 P201 055 05
  Rola: kierownik
  Okres realizacji: 1994-1996
 • Empiryczne badania smug chłodniowych i kominowych Elektrowni Bełchatów
  Kierunek 7 "Ochrona Środowiska" Rządowego Programu Badawczo-Rozwojowego PR8 "Kompleksowy Rozwój Energetyki"
  Rola: wykonawca
  Okres realizacji: 1983 - 1988Kampanie pomiarowe

 

 • POST
  Pomiary lotnicze w chmurach
  Okres realizacji: lipiec-sierpień 2008
  Lokalizacja: Zatoka Monterey, USA
 • MACRON w ALOMAR
  Pomiary zdalne aerozolu atmosferycznego
  Okres realizacji: lipiec-sierpień 2007
  Lokalizacja: Norwegia
 • BBC-2
  Pomiary lotnicze w chmurach
  Okres realizacji: maj 2003
  Lokalizacja: Holandia
 • DYCOMS II
  Lotnicze pomiary nad Pacyfikiem
  Okres realizacji: lipiec 2001
  Lokalizacja: San Diego, USA
 • WIFE
  Wild Forest Experiment

  Lotnicze pomiary nad pożarami lasów
  Okres realizacji: lipiec i sierpień 1999
  Lokalizacja: Boulder, USAPromotorstwo prac doktorskich

Opieka nad doktorantami:

 • Marta Kopeć, Wydział Fizyki UW.
 • Dariusz Baranowski, Wydział Fizyki UW.
 • Anna Górska, Wydział Fizyki UW.
 • Katarzyna Karpińska, Wydział Fizyki UW.

Promotorstwo prac doktorskich

 • Andrzej Wyszogrodzki: Wpływ procesów falowych w atmosferze na strukturę planetarnej warstwy granicznej, Wydział Fizyki UW, 2001.
 • Piotr Banat: Laboratoryjne badanie mieszania turbulencyjnego w chmurach, Wydział Fizyki UW, 2001.
 • Mirosław Andrejczuk: Wpływ wody na drobnoskalowe turbulencje w chmurach, Wydział Fizyki UW, 2004.
 • Adam Jaczewski: -, Instytut Geofizyki PAN, 2005.
 • Marcin Łukasz Witek: Sea salt aerosol in global transport models - results, validations, and model imrovements". Wydział Fizyki UW, 2008 (współpromotor: dr Piotr Flatau, Scripps Institution for Oceanography UCSD San Diego, USA)
 • Zbigniew Piotrowski: Numerical simulations of convection in geophysical flows. Wydział Fizyki UW, 2010 (współpromotor: dr Piotr K. Smolarkiewicz, National Center of Atmospheric Research, Boulder, CO, USA).
 • Michał Posyniak: Teledetekcyjne badania optycznych własności aerozoli atmosferycznych. Wydział Fizyki UW, 2013 (współpromotor: prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz).
 • Aleksandra Kardaś: Badanie optycznych i fizycznych własności aerozolu atmosferycznego i cząstek chmurowych na podstawie pomiarów teledetekcyjnych. Wydział Fizyki UW, 2013.


Działalność redakcyjna

 • 1998: redaktor (guest editor) specjalnego wydania Physics and Chemistry of the Earth.
 • 2005: redaktor (guest editor) specjalnego wydania Atmospheric Research.
 • 2006-2013: redaktor (associate editor) Acta Geophysica.
 • od 2007: redaktor (associate editor) Atmospheric Science Letters.
 • 2008: redaktor (guest editor) specjalnego wydania New Journal of Physics: "Focus on Cloud Physics".
 • od 2011: associate editor Atmospheric Measurement Techniques.Popularyzacja nauki

 • współzałożyciel, autor, redaktor portalu http://naukaoklimacie.pl/
 • autorstwo haseł encyklopedycznych (m. in. napisanie od nowa znacznej liczby haseł z dziedziny fizyki atmosfery dla Wielkiej Encyklopedii PWN)
 • tłumaczenie haseł encyklopedycznych dla Encyklopedii Nauki i Techniki
 • autorstwo scenariuszy do encyklopedii multimedialnych PWN
 • wielokrotne spotkania i odczyty w szkołach warszawskich
 • wykłady popularne dla młodzieży w cyklu PTF i PTG
 • udział w programach i pogadankach telewizyjnych (m.in. program Kawa czy herbata, konsultant naukowy w programie "Symulator faktu")
 • udział w programach radiowych (programy I, III i Bis Polskiego Radia, stały współpracownik PR komentujący wydarzenia i odkrycia naukowe z zakresu geofizyki, szczególnie meteorologii i fizyki atmosfery).
 • artykuły i wywiady w "Rzeczpospolitej", "Gazecie Wyborczej", "Superekspresie", "Sprawach Nauki", "Przekroju"
 • wielokrotne wykłady z meteorologii dla żeglarzyPublikacje recenzowane


Wróć