Zakład fizyki atmosfery

Instytut Geofizyki

Wydzial Fizyki

Uniwersytet Warszawski

Granty

AKTUALNIE REALIZOWANE,

ZAKOŃCZONE

 

AKTUALNIE REALIZOWANE

 

» ACTRIS PPP - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Preparatory Phase Project

Horyzont 2020

Okres realizacji: 2017-2019

Kierownik projektu w IGF: dr Iwona Stachlewska

 

» Technical Assistance for a Polish Radar and Lidar Mobile Observation Systems (POLIMOS)

European Space Agency (ESA)

Okres realizacji: 2017-2020

Kierownik projektu w IGF: dr Iwona S. Stachlewska

 

» Numerical modeling of cloud microphysics and microphysics-dynamics interactions in shallow boundary-layer clouds

Projekt POLONEZ w ramach konkursu NCN

Okres realizacji: 2016-2017

Kierownik: prof. dr hab. Wojciech W. Grabowski

 

» COMPLETE - Cloud-MicroPhysics-Turbulence-Telemetry: An inter-multidisciplinary training network for enhancing the understanding and modeling of atmospheric clouds

Horyzont 2020, Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (Innowacyjne Sieci Szkoleniowe)

Okres realizacji: 2016-2020

Koordynator projektu: Politecnico di Torino

Kierownik projektu w IGF: prof. dr hab. Szymon Malinowski

 

» SAMIRA - SAtellite based Monitoring Initiative for Regional Air quality

European Space Agency (ESA)

Okres realizacji: 2016-2019

Kierownik projektu w IGF: dr Iwona S. Stachlewska

 

» Impact of ocean-atmosphere processes on atmospheric dynamics in Eastern Indian Ocean and Maritime Continent

Office of Naval Research

Okres realizacji: 2015-2017

Kierownik projektu w IGF: prof. dr hab. Szymon Malinowski

 

» EUFAR 2 - European Facility for Airborne Research in Environmental and Geo-sciences

7. Program Ramowy Unii Europejskiej
Okres realizacji: 2014-2018

Kierownik projektu w IGF: prof. dr hab. Hanna Pawłowska

 

» Zintegrowane badania procesów klimatycznych z udziałem aerozoli absorbujących
Projekt SONATA BIS w ramach konkursu NCN

Okres realizacji: 2013-2018

Kierownik projektu w IGF: dr hab. Krzysztof Markowicz

 

» Mikrofizyka chmur

Projekt MAESTRO w ramach ramach konkursu NCN.

Okres realizacji: 2013-2018

Kierownik projektu w IGF: prof. dr hab. Szymon Malinowski

 

» Development of a European HSRL airborne facility (MULTIPLY)

European Space Agency (ESA)

Okres realizacji: 2014-2017

Koordynator: Doina Nicolae (INOE)

Krajowy koordynator: dr Iwona S. Stachlewska

 

 

ZAKOŃCZONE

 

» Przetwarzanie aerozolu przez chmury - budowa wszechstronnego zaprogramowanego obiektowo narzędzia do symulacji numerycznych - więcej

Projekt HARMONIA w ramach konkursu NCN

Okres realizacji: 2013-2016

Kierownik projektu w IGF: prof. dr hab. Hanna Pawłowska

 

» Wpływ aerozoli absorbujących na wymuszanie radiacyjne w europejskiej części Arktyki (Impact of absorbing aerosols on radiative forcing in the European Arctic) - więcej

Projekt NCBiR w ramach Polsko-Norweskiej Wspólpracy Badawczej.

Okres realizacji: 2013-2016

Kierownik projektu w IGF: dr hab. Krzysztof Markowicz

 

» Psychrometr samolotowy i optyczna detekcja pary wodnej

Projekt badawczy własny MNiSW

Okres realizacji: 2011-2015

Kierownik projektu w IGF: prof. dr hab. Szymon Malinowski

 

» ACTRIS - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Network

7. Program Ramowy Unii Europejskiej
Okres realizacji: 2011-2015

Kierownik projektu w IGF: dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW

 

» EUCLIPSE - European Union Cloud Intercomparison, Process Study & Evaluation Project

7. Program Ramowy Unii Europejskiej, Kontrakt Nº 244067
Okres realizacji: 2010-2014

Kierownik projektu w IGF: dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW

Wykonawcy w IGF: dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW

 

» Zróżnicowanie czasowo-przestrzenne wymuszania radiacyjnego nad Polską

Projekt badawczy własny MNiSW, decyzja Nr 1283/B/P01/2010/38

Okres realizacji: 2010-2013

Kierownik projektu w IGF: dr Iwona Stachlewska

Wykonawcy: dr Iwona Stachlewska, dr hab. Krzysztof Markowicz, dr Anna Rozwadowska (IO PAN), dr hab. Tymon Zieliński (IO PAN), dr hab. Tomasz Petelski, Doktoranci: mgr Olga Zawadzka, mgr Anna Górska i mgr Przemysław Makuch, Magistranci: mgr Michał Piądłowski, mgr Paulina Sokół, mgr Artur Szkop i mgr Anna Zielińska, Studenci: mgr Szymon Migacz i mgr Paweł Swaczyna

 

» Wyznaczanie własności optycznych aerozoli na podstawie synergii pomiarów teledetekcyjnych

Projekt badawczy własny MNiSW, decyzja Nr 1276/B/P01/2010/38

Okres realizacji: 2010-2013

Kierownik projektu w IGF: dr Krzysztof Markowicz

Wykonawcy: dr Krzysztof Markowicz, dr Iwona Stachlewska, mgr Olga Zawadzka

 

» EUFAR - EUROPEAN FACILITY FOR AIRBORNE RESEARCH IN ENVIRONMENTAL AND GEOSCIENCE

7. Program Ramowy Unii Europejskiej, Kontrakt Nº 227159

Okres realizacji: 2008-2013

Kierownik projektu w IGF: prof. dr hab. Szymon Malinowski

Wykonawcy w IGF: prof. dr hab. Szymon Malinowski, dr inż. Wojciech Kumala

 

» Study of Air-Sea interaction and Cloud parameterizations in suport of parameterization development for global mesoscale models at NRL Monterey

Okres realizacji: 2011-2013

Kierownik projektu w IGF: prof. dr hab. Szymon Malinowski

 

» COPAL - COmmunity heavy-PAyload Long endurance Instrumented Aircraft for Tropospheric Research in Environmental and Geo-science

7 Program Ramowy Unii Europejskiej, Infrastruktura Badawcza.
Okres realizacji: 2008-2010

Kierownik projektu w IGF: dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW

Wykonawcy w IGF: dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW, dr Iwona Stachlewska

 

» EUCAARI - European Integrated project on Aerosol Cloud Climate and Air Quality interaction

6. Program Ramowy Unii Europejskiej, Kontrakt Nº 036833
Okres realizacji: 2007-2010

Kierownik projektu w IGF: dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW

Wykonawcy w IGF: dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW, mgr Sylwester Arabas, mgr Dorota Jarecka

 

» QUANTIFY -Quantify the Climate Impact of Global and European Transport Systems

6. Program Ramowy Unii Europejskiej
Okres realizacji: 2005-2010

Wykonawcy: dr Krzysztof Markowicz, dr Iwona Stachlewska, mgr Aleksandra Kardaś, mgr Marcin Witek, mgr Olga Zawadzka, mgr Joanna Remiszewska

 

» ACCENT - Atmospheric Composition Change The European Network of Excellence

6. Program Ramowy Unii Europejskiej, Sieć doskonałości
Okres realizacji: 2004-2009

Wykonawcy w IGF: dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW, dr Krzysztof Markowicz, dr Iwona Stachlewska

 

» Badanie bezpośredniego i pośredniego wpływu aerozoli na klimat

Projekt badawczy specjalny MNiSW, decyzja Nº 19/ACC/2007/01.
Okres realizacji: 2007-2009

Kierownik projektu: dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW

Wykonawcy: dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW, dr Krzysztof Markowicz, dr Iwona Stachlewska, mgr Dorota Jarecka

 

» APRFC - Feasibility study of PBL Aerosol optical Properties Retrieval from CHM_15k Ceilometer

Okres realizacji: 1 grudnia 2008 - 31 stycznia 2009

Kierownik projektu: dr Iwona Stachlewska

 

» PACE - Parameterisation of the aerosol indirect climatic effect

5. Program Ramowy Unii Europejskiej, Kontrakt EVK2-CT-1999-0054
Okres realizacji: 2000-2002

Kierownik projektu w IGF: dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW

 

» CESSAR - Centre of excellence in small scale atmospheric research

5. Program Ramowy Unii Europejskiej, Kontrakt EVK2-CT-2002-80010
Okres realizacji: 2002-2005

Koordynator projektu: dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW