Zakład fizyki atmosfery

Instytut Geofizyki

Wydzial Fizyki

Uniwersytet Warszawski

Współpraca
  • ZMiOA Zakład Meteorologii i Ochrony Atmosfery Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

  • IGf PAN Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

  • ICM Interdyscypilnarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego

  • The National Center for Atmospheric Research (NCAR)

  • Scripps Institution of Oceanography University of California, San Diego

  • Meteo-France

  • Institut für Troposphärenforschung e.V.

  • Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Institut

  • University of Exeter, School of Mathematics
  • mnm