Zakład fizyki atmosfery

Instytut Geofizyki

Wydzial Fizyki

Uniwersytet Warszawski

Doktoraty

Prace doktorskie, które powstały w Zakładzie Fizyki Atmosfery:

 

 1. Jaruga Anna - "Chemical aspects of cloud - aerosol interactions".
  Rok obrony: 2017. Promotor: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
 2. Zawadzka Olga - "Badanie własności optycznych aerozoli na podstawie synergii obserwacji satelitarnych i pomiarów naziemnych".
  Rok obrony: 2015. Promotor: dr hab. Krzysztof Markowicz
 3. Baranowski Dariusz - "Air-sea interaction in tropical atnosphere: influence of ocean mixtng on atmospheic processes".
  Rok obrony: 2015. Promotor: prof. dr hab. Szymon Malinowski.
 4. Kwiatkowski Kamil - "Dynamika procesu zgazowania i spalania otrzymanego gazu".
  Rok obrony: 2013. Promotor: dr hab. Konrad Bajer. Promotor pomocniczy: dr Marek Dudyński.
 5. Arabas Sylwester - "Elements of modern cloud modelling".
  Rok obrony: 2013. Promotor: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
 6. Kardaś Aleksandra - "Badanie optycznych i fizycznych własności aerozolu atmosferycznego i cząstek chmurowych na podstawie pomiarów teledetekcyjnych "
  Rok obrony: 2013. Promotor: prof. dr hab. Szymon Malinowski
 7. Posyniak Michał - "Teledetekcyjne badanie optycznych własności aerosoli atmosferycznych".
  Rok obrony: 2013. Promotor: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski, współpromotor: prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz
 8. Jarecka Dorota - "Mieszanie turbulencyjne a procesy mikrofizyczne w chmurach warstwy granicznej".
  Rok obrony: 2012. Promotor: prof. dr hab. Hanna Pawłowska, współpromotor: dr hab. Wojciech Grabowski
 9. Sławińska Joanna - "Impact of entrainment and mixing on optical properties of shallow cumulus clouds". PDF.
  Rok obrony: 2011. Promotor: dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW, współpromotor: dr hab. Wojciech Grabowski.
 10. Kurowski Marcin - "Eksperymentalne i numeryczne badanie termodynamicznej i dynamicznej struktury warstwy wierzchołkowej stratocumulusa".
  Rok obrony: 2010. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Haman, współpromotor: dr hab. Wojciech Grabowski
 11. Piotrowski Zbigniew - "Numerical simulations of convection in geophysical flows".
  Rok obrony: 2010. Promotor: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
 12. Witek Marcin - "Sea salt aerosol in global transport models: results, validations and model improvements". PDF.
  Rok obrony: 2009. Promotor: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski, współpromotor: dr Piotr Flatau
 13. Mizerski Krzysztof - "Wpływ pola magnetycznego na przepływ eliptyczny i przepływ Caueite'a z osobliwymi warstwami typu Hartmana - zastosowania w dynamice jądra Ziemi".
  Rok obrony: 2007. Promotor: dr hab. Konrad Bajer
 14. Andrejczuk Mirosław - "Wpływ wody na drobnoskalowe turbulencje w chmurach".
  Rok obrony: 2004. Promotor: dr hab. Szymon Piotr Malinowski
 15. Markowicz Krzysztof - "Experimental Determination of solar and Infrared Aerosol Radiative Forcing".
  Rok obrony: 2003. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Haman, współpromotor: dr Piotr Flatau
 16. Banat Piotr - "Laboratoryjne badanie mieszania turbulencyjnego w chmurach".
  Rok obrony 2001. Promotor: dr hab. Szymon Malinowski
 17. Wyszogrodzki Andrzej - "Wpływ procesów falowych w atmosferze na strukturę planetarnej warstwy granicznej". PDF.
  Rok obrony: 2001. Promotor: dr hab. Szymon Piotr Malinowski
 18. Pawłowska Hanna - "Wpływ parametryzacji opadu na rozwój prądów zstępujących w modelach chmur konwekcyjnych".
  Rok obrony: 1990. Promotor:
  prof. dr hab. Krzysztof Haman
 19. Krzyścin Janusz - "Modelowanie warstwy przywodnej ze stratyfikacją temperatury".
  Rok obrony: 1987. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Haman
 20. Icha Andrzej - "Funkcjonalne sformułowanie zagadnień turbulencji morskiej".
  Rok obrony: 1985. Promotor: prof. dr hab. inż. Czesław Druet
 21. Bartnicki Jerzy - "Operacyjny spektralny model dalekiego transportu zanieczyszczeń dla obszaru Polski".
  Rok obrony: 1983. Promotor: doc. dr inż. Jerzy Pruchnicki
 22. Marks Roman - "Porywistość wiatru jako czynnik zmienności aerodynamicznych zawiesinotwórczych parametrów powierzchni morza".
  Rok obrony: 1982. Promotor: doc. dr hab. Czesław Garbalewski
 23. Moszkowicz Stanisław - "Automatyzacja rozpoznawania wybranych zjawisk meteorologicznych obserwowanych radarem i zastosowanie w prognozie meteorologicznej".
  Rok obrony: 1982. Promotor: doc dr Zanobia Lityńska
 24. Kozikowska Anna - "Badanie statystyki odległości pomiędzy kropelkami mgły przy zastosowaniu techniki holograficznej".
  Rok obrony: 1981. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Haman
 25. Kownacka Ludwika - "Badanie radioaktywności wyższych warstw atmosfery".
  Rok obrony: 1979. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Jaworski
 26. Smolarkiewicz Piotr - "Jednowymiarowy model numeryczny ewolucji czasowo-przestrzennej widma kropel w zastosowaniu do unosu w chłodni kominowej. (Koagulacja grawitacyjna w prądzie wstępującym o zmiennym profilu prędkości z wysokością)".
  Rok obrony: 1979. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Haman
 27. Domaradzki Julian A. - "Mikroskopowa teoria modów hydrodynamicznych".
  Rok obrony: 1978. Promotor: dr Jacek Piasecki
 28. Niewiadomski Michał - "Oddziaływanie między prądami pionowymi w chmurach cumulonimbus".
  Rok obrony: 1977. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Haman
 29. Wróblewski Andrzej - "Zastosowanie zmiennych losowych i funkcji losowych do analizy poziomów morza przy polskim wybrzeżu bałtyckim".
  Rok obrony: 1976. Promotor: prof. dr Tadeusz Jadnorał
 30. Domański Tadeusz - "Metoda wyznaczania sprawności filtrów z pomiarów aktywności RaA, RaB, RaC w strumieniu powietrza przed i za filtrem".
  Rok obrony: 1972. Promotor: prof. dr med Jerzy Nofer
 31. Dziewulska-Łosiowa Aniela - "Zależność czasowych zmian całkowitej zawartości ozonu w atmosferze od makrosynoptycznych sytuacji średniej stratosfery".
  Rok obrony: 1967. Promotor: prof. dr Teodor Kopcewicz