Zakład fizyki atmosfery

Instytut Geofizyki

Wydzial Fizyki

Uniwersytet Warszawski

Laboratorium
Głównym celem pomiarów prowadzonych w Laboratorium Transferu Radiacyjnego (LTR) jest badanie własności optycznych aerozoli atmosferycznych i chmur oraz określanie bilansu radiacyjnego i energetycznego na powierzchni ziemi poprzez analizę transferu promieniowania w atmosferze. Badania prowadzone są przy użyciu technik teledetekcyjnych oraz metod in situ. Techniki zdalne pozwalają na detekcję aerozoli transportowanych w całej troposferze. Przykładem są drobiny piasku saharyjskiego obserwowane często w okresie wiosennym, pył wulkaniczny rejestrowany nad Polską w kwietniu 2010 r. czy aerozole emitowane w czasie pożarów biomasy, które najczęściej nad Polska są obserwowane pod koniec lata.

LTR powstało podczas międzynarodowej kampanii pomiarowej SAWA (SAharan dust over Warsaw) w 2005r. Od tego czasu Laboratorium jest stale rozwijane i uzupełniane w przyrządy pomiarowe. W latach 2011-2012 planowany jest znaczny rozwój LRT związany z pozyskaniem aparatury naukowo-badawczej ze środków pochodzących z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. Obecnie w skład LTR wchodzi platforma pomiarowa na dachu budynku oraz pomieszczenia laboratoryjne.

Lista sprzętu pomiarowego:
 • automatyczna stacja pogody, WXT510
 • anemometr ultradźwiękowy Young 81000
 • radiometry: pyranometry (CM21 CM22), pyrgeometr (CGR3),
 • sun tracker STR22,
 • fotometr słoneczny Microtops,
 • radiometr słoneczny MFR-7 ShadowBand
 • multispektralny fotometr słoneczny MSSP
 • ceilometer CHM-15K
 • prototypowy lidar mikroimpulsowy
 • nephelometr Aurora 4000
 • aethelometr AE31
 • zestaw do odbioru danych satelitarnych z satelity MSG
 • zestaw do odbioru danych radiosondażowych.
zfa2

Więcej o laboratorium i sprzęcie pomiarowym znajduje się w prezentacji - tutaj.

 

Aktualne wyniki obserwacji prowadzonych w LTR dostępne są pod adresem: www.igf.fuw.edu.pl/meteo/stacja/wykresyIGF.php

 

Część przyrządów pomiarowych Zakładu Fizyki Atmosfery jest zainstalowana w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie oraz na prywatnej stacji transferu radiacyjnego SolarAOT w Strzyżowie na Podkarpaciu.

Bieżące wyniki obserwacji z Podkarpacia dostępne są pod adresem: http://www.igf.fuw.edu.pl/meteo/stacja/wykresy.php , zaś porównanie wyników pomiarów własności optycznych aerozoli oraz strumieni radiacyjnych z LTR, IOPAN oraz SolarAOT dostępne jest na stronie: http://www.igf.fuw.edu.pl/meteo/stacja/PolandAODdata.php.