Zakład fizyki atmosfery

Instytut Geofizyki

Wydzial Fizyki

Uniwersytet Warszawski

Eksperymenty

» Kampania pomiarowa 2010 realizowana w ramach projektów:
1. Zróżnicowanie czasowo-przestrzenne wymuszania radiacyjnego nad Polską
2. Wyznaczanie własności optycznych aerozoli na podstawie synergii pomiarów teledetekcyjnych
Okres realizacji: 12 - 24.09.2010
Wykonawcy: dr Krzysztof Markowicz, dr Iwona Stachlewska, mgr Olga Zawadzka, dr inż. Wojciech Kumala, mgr Michał Piądłowski, prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz, mgr Michał Posyniak

 

» POST

Physics of Stratocumulus Top

National Science Foundation Project
Okres realizacji: 2008-2009

Wykonawcy: prof. dr hab. Szymon Malinowski, prof. dr hab. Krzysztof Haman

 

» MACRON

Maritime Aerosol, Clouds and Radiation Observations in Norwa

6. Program Ramowy Unii Europejskiej

Okres: 25.07 – 16.08.2007

Wykonawcy: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski, dr Krzysztof M. Markowicz, dr Wojciech Kumala,mgr Aleksandra E. Kardaś,mgr Michał Posyniak

 

» SAWA

Saharan Dust over Warsaw

Okres: 2005

Wykonawcy: dr Krzysztof Markowicz, prof. dr hab.Szymon Malinowski, mgr Joanna Remiszewska, mgr Marcin Witek

 

 

» Katalog atmosferycznych kampanii pomiarowych