Zakład fizyki atmosfery

Instytut Geofizyki

Wydzial Fizyki

Uniwersytet Warszawski

Dla studentów

 

Materiały dydaktyczne - tutaj

 

INNE

 

Studia II stopnia - (w roku akademickim 2013/2014)

 

 

Proponowane tematy prac:

 

 

Wybrane prace dyplomowe wykonane w ZFA

 

Różne


 

UDZIAŁ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW ZFA