Instytut Geofizyki

Wydział Fizyki UW

Uniwersytet Warszawski

Publikacje
  • Zakładu Fizyki Atmosfery - link

 

  • Zakładu Fizyki Litosfery - link

 

  • Zakładu Optyki Informacyjnej - link

 

Bibliografia Uniwersytetu Warszawskiego do 2014 roku - link

 

Polska Bibliografia Naukowa - link