Instytut Geofizyki

Wydział Fizyki UW

Uniwersytet Warszawski

Granty

 

Aktualnie realizowane: granty UE, granty NCN, granty międzynarodowe.

 

Zakończone: granty UE, granty MNiSW, NCN, granty NCBiR, granty FNP, granty międzynarodowe.

 

 Aktualnie realizowane:

 

 

1. Granty Unii Europejskiej:

 

 • EUFAR 2 - European Facility for Airborne Research in Environmental and Geo-sciences
  7. Program Ramowy Unii Europejskiej
  Okres realizacji: 2014-2018
  prof. dr hab. Hanna Pawłowska (ZFA)
 • COMPLETE - Cloud-MicroPhysics-Turbulence-Telemetry: An inter-multidisciplinary training network for enhancing the understanding and modeling of atmospheric clouds
  Horyzont 2020
  Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (Innowacyjne Sieci Szkoleniowe)
  Okres realizacji: 2016-2020
  prof. dr hab. Szymon Malinowski (ZFA)
 • ACTRIS PPP - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Preparatory Phase Project
  Horyzont 2020
  Okres realizacji: 2017-2019)
  dr Iwona Stachlewska (ZFA)


 


2. Granty Narodowego Centrum Nauki:

 

OPUS:

 

 • Wpływ współczynnika sublimacji lodu na geologię komet i innych ciał kosmicznych
  Kierownik: dr hab. Konrad Kossacki (ZFL)
  Okres realizacji: 2015-2018
 • Optyczna detekcja jednopunktowa oparta na teorii oszczędnego próbkowania
  Kierownik: dr hab. Rafał Kotyński (ZOI)
  Okres realizacji: 2015-2018
 • Opis turbulencji jako pola stochastycznego i modelowanie oparte na grupach symetrii
  Kierownik projektu: dr inż. Marta Wacławczyk (ZFA)
  Okres realizacji: 2015-2018


MAESTRO:

 

 • Mikrodynamika chmur
  Kierownik grantu: prof. dr hab. Szymon Malinowski (ZFA)
  Okres realizacji: 2013-2018

 

SONATA BIS:

 

 • Zintegrowane badania procesów klimatycznych z udziałem aerozoli absorbujących
  Kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Markowicz (ZFA)
  Okres realizacji: 2013-2018

 

POLONEZ:

 

 • Numerical modeling of cloud microphysics and microphysics-dynamics interactions in shallow boundary-layer clouds - więcej
  Kieronik: prof. dr hab. Wojciech Grabowski (ZFA)
  Okres realizacji: 2016-2017


 

3. Granty międzynarodowe:

 

 • Technical Assistance for a Polish Radar and Lidar Mobile Observation Systems (POLIMOS)
  European Space Agency (ESA)
  Krajowy koordynator: dr Iwona S. Stachlewska (ZFA)
  Okres realizacji: 2017-2020
 • SAtellite based Monitoring Initiative for Regional Air quality (SAMIRA)
  European Space Agency (ESA)
  Krajowy koordynator: dr Iwona S. Stachlewska (ZFA)
  Okres realizacji: 2016-2019
 • Impact of ocean-atmosphere processes on atmospheric dynamics in Eastern Indian Ocean and Maritime Continent
  Office of Naval Research
  Okres realizacji: 2015-2017
  prof. dr hab. Szymon Malinowski (ZFA)
 • Development of a European HSRL airborne facility (MULTIPLY)
  European Space Agency (ESA)
  Koordynator: Doina Nicolae (INOE)
  Krajowy koordynator: dr Iwona S. Stachlewska (ZFA)
  Okres realizacji: 2014-2017.
 • Akcja COST MP1302: NanoSpectroscopy
  Okres realizacji: 2013-2017
  prof. dr hab. Tomasz Szoplik (ZOI)


Zakończone:

 

 

1. Granty Unii Europejskiej:

 

 • PACE - Parameterisation of the aerosol indirect climatic effect
  5. Program Ramowy Unii Europejskiej
  Okres realizacji: 2000-2002
  dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW (ZFA)
 • CESSAR - Centre of excellence in small scale atmospheric research
  5. Program Ramowy Unii Europejskiej
  Okres realizacji: 2002-2005
  dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW (ZFA)
 • Metamorphose - MetaMaterials Organized for radio, millimeter wave, and PHOtonic Superlattice Engineering
  Sieć Doskonałości, 6. Program Ramowy Unii Europejskiej
  Okres realizacji: 2004-2008
  prof. dr hab. Tomasz Szoplik (ZOI)
 • NEMO - Network of Excellence on Micro-Optics
  Sieć Doskonałości, 6. Program Ramowy Unii Europejskiej
  Okres realizacji: 2004-2009
  dr Ryszard Buczyński (ZOI)
 • QUANTIFY - Quantifying the Climate Impact of Global and European transport Systems
  6. Program Ramowy Unii Europejskiej
  Okres realizacji: 2005-2010
  dr Krzysztof Markowicz (ZFA)
 • EUCAARI - European Integrated project on Aerosol Cloud Climate and Air Quality interaction
  6. Program Ramowy Unii Europejskiej
  Okres realizacji: 2007-2010
  dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW (ZFA)
 • COPAL - COmmunity heavy-PAyload Long endurance Instrumented Aircraft for Tropospheric Research in Environmental and Geo-science
  7. Program Ramowy Unii Europejskiej
  Okres realizacji: 2008-2011
  dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW (ZFA)
 • EUFAR - EUROPEAN FACILITY FOR AIRBORNE RESEARCH IN ENVIRONMENTAL AND GEOSCIENCE
  7. Program Ramowy Unii Europejskiej
  Okres realizacji: 2008-2013
  prof. dr hab. Szymon Malinowski (ZFA)
 • EUCLIPSE
  European Union Cloud Intercomparison, Process Study & Evaluation Project

  7. Program Ramowy Unii Europejskiej
  Okres realizacji: 2010-2014
  prof. dr hab. Hanna Pawłowska (ZFA)
 • ACTRIS - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Network
  7. Program Ramowy Unii Europejskiej
  Okres realizacji: 2011-2015
  prof. dr hab. Hanna Pawłowska (ZFA)


 

2. Granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki:


Własne / OPUS:

 

 • Ewolucja rzeźby ciał lodowych w Układzie Słonecznym
  Kierownik grantu: prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński (ZFL)
  Okres realizacji: 2003-2006
 • Badanie spektralnych właściwości optycznych aerozolu oraz wymuszania radiacyjnego
  Kierownik grantu: prof. dr hab. Szymon Malinowski (ZFA)
  Okres realizacji: 2004-2007
 • Fizyczny model procesów geodynamicznych i jego zastosowanie do basenów sedymentacyjnych i innych obszarów - więcej
  Kierownik grantu: dr hab. Leszek Czechowski (ZFL)
  Okres realizacji: 2005-2008
 • Struktura płaszcza Ziemi w strefie Teisseyre'a-Tornquista na podstawie danych pasywnego eksperymentu sejsmicznego - więcej
  Kierownik grantu: dr Monika Wilde-Piórko (ZFL)
  Okres realizacji: 2005-2008
 • Metodyka generacji regionalnych bred wektorów dla obszaru Polski dla potrzeb prognozowania pogody metodą wiązek
  Kierownik grantu: prof. dr hab. Roman Żelazny (ZFA)
  Okres realizacji: 2006-2008
 • Nanooptyczna supersoczewka z metamateriału w złączu fotonicznym - więcej
  Kierownik grantu: dr Rafał Kotyński (ZOI)
  Okres realizacji: 2007-2009
 • Ewolucja mało- i wielkoskalowych struktur powierzchniowych ciał skalnolodowych stałych Układu Słonecznego
  Kierownik grantu: prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński (ZFL)
  Okres realizacji: 2007-2010
 • Nowe urządzenie do pomiaru jakości elementów mikrooptycznych z wykorzystaniem filtru rzeczywistego zbudowanego w oparciu o pochodną połówkową funkcji przedmiotu.
  Kierownik grantu: dr Rafał Kasztelanic (ZOI)
  Okres realizacja: 2008-2010
 • Optyczny skanujący mikroskop pola bliskiego: poprawa rozdzielczości modyfikacji sondy
  Kierownik grantu: prof. dr hab. Tomasz Szoplik (ZOI)
  Realizacja: 2008-2010
 • Superpryzmat plazmoniczny
  Kierownik grantu: dr Rafał Kotyński (ZOI)
  Okres realizacja: 2009-2011
 • Badanie mikrofizycznych własności lodu i ich wpływu na ewolucje powierzchni ciał układu Słonecznego
  Kierownik grantu: dr hab. Konrad Kossacki (ZFL)
  Realizacja: 2010-2013
 • Metamateriał plazmoniczny - liniowa filtracja przestrzenna nie ograniczona dyfrakcyjnie
  Kierownik grantu: dr hab. Rafał Kotyński (ZOI)
  Realizacja: 2011-2013
 • Zróżnicowanie czasowo-przestrzenne wymuszania radiacyjnego nad Polską
  Kierownik grantu: dr Iwona Stachlewska (ZFA)
  Okres realizacji: 2010-2013
 • Wyznaczanie własności optycznych aerozoli na podstawie synergii pomiarów teledetekcyjnych
  Kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Markowicz (ZFA)
  Okres realizacji 2010-2013
 • Psychrometr samolotowy i optyczna detekcja pary wodnej
  Kierownik grantu: prof. dr hab. Szymon Malinowski (ZFA)
  Realizacja: 2011-2015
 • Położenie granicy litosfera-astenosfera (LAB) dla wybranych rejonów Europy Wschodniej: opracowanie metod wyznaczania i ich zastosowanie
  Kierownik grantu: dr hab. Leszek Czechowski (ZFL)
  Okres realizacji: 2011-2015

Promotorskie / PRELUDIUM:

 

 • Modelowanie struktury skorupy ziemskiej w Polsce południowo-zachodniej - metody trójwymiarowe
  Grant promotorski: mgr Mariusz Majdańskiego
  Promotor: prof. dr hab. Marek Grad (ZFL)
  Okres realizacji: 2005-2006
 • Modelowanie ewolucji sublimacyjnej - zmian kształtu i momentu bezwładności jąder kometarnych - więcej
  Grant promotorski: mgr Beata Dziak-Jankowska
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński (ZFL)
  Okres realizacji: 2005-2007
 • Drizzle formation in stratocumulus clouds
  Grant promotorski: mgr inż. Piotr Rasiński
  Promotor: dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW (ZFA)
  Okres realizacji: 2006-2007
 • Wpływ pola magnetycznego na przepływ eliptyczny i przepływ Coutte'a z osobliwymi warstwami granicznymi typu Hartmanna - zastosowania w dynamice jądra Ziemi
  Grant promotorski: mgr Krzysztof Mizerski
  Promotor: dr hab. Konrad Bajer (ZFA)
  Okres realizacji: 2007-2008
 • Aerosol soli morskiej w globalnych modelach transportu - porównanie wyników i rozwój modelu
  Grant promotorski: mgr Marcin Witek
  Promotor: prof. dr hab. Szymon Malinowski (ZFA)
  Okres realizacji: 2007-2008
 • Dynamika procesów wciągania masy i mieszania w warstwie wierzchołkowej stratocumulusa - więcej
  Grant promotorski: mgr Marcin Kurowski
  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Haman (ZFA)
  Okres realizacji: 2007-2009
 • Numerical simulations of convection in geophysical flows (Symulacje numeryczne konwekcji w przepływach geofizycznych)
  Grant promotorski: mgr Zbigniew Piotrowski
  Promotor: prof. dr hab. Szymon Malinowski (ZFA)
  Okres realizacji: 2008-2009
 • Badanie optycznych i fizycznych własności aerozolu atmosferycznego i cząstek chmurowych na podstawie pomiarów teledetekcyjnych
  Grant promotorski: mgr Aleksandra Kardaś
  Promotor: prof. dr hab. Szymon Malinowski (ZFA)
  Okres realizacji: 2009-2010
 • Wpływ wciągania masy i mieszania na własności optyczne płytkich chmur konwekcyjnych
  Grant promotorski: mgr Joanna Sławińska
  Promotor: dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW (ZFA)
  Okres realizacji: 2009-2010
 • Własności ogniskujące metalowej nanosoczewki
  Grant promotorski: mgr Piotr Wróbel
  Promotor: prof. dr hab. Tomasz Szoplik (ZOI)
  Okres realizacji: 2010-2011
 • Metaliczno-dielektryczne nanostruktury do kształtowania frontu fali elektromagnetycznej
  Grant promotorski: mgr Tomasz Stefaniuk
  Promotor: prof. dr hab. Tomasz Szoplik (ZOI)
  Okres realizacji: 2010-2011
 • Parametryzacja procesów mieszania turbulencyjnego  w modelach numerycznych chmur warstwy granicznej
  Grant promotorski: mgr Dorota Jarecka
  Promotor: dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW (ZFA)
  Okres realizacji: 2010-2012
 • Teledetekcyjne badania optycznych własności aerozoli atmosferycznych
  Grant promotorski: mgr Michał Posyniak
  Promotor: prof. dr hab. Szymon Malinowski (ZFA), prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz (IFD)
  Okres realizacji: 2011-2013
 • Budowa 2-wymiarowego kinematycznego modelu numerycznego chmury w oparciu o precyzyjny opis mikrofizyki cząstek aerozolu, chmury i deszczu
  Kierownik grantu: mgr Sylwester Arabas (ZFA)
  Realizacja: 2011-2013
 • Obrazowanie nadrozdzielcze za pomocą nanoukładów plazmonicznych
  Grant promotorski: mgr inż. Anna Pastuszczak
  Promotor: dr hab. Rafał Kotyński (ZOI)
  Okres realizacji: 2011-2013
 • Oddziaływanie między atmosferą a oceanem w skalach czasowych od dobowej do wewnątrzsezonalnej
  Kierownik grantu: mgr Dariusz Baranowski (ZFA)
  Realizacja: 2013-2015
 • Samolot wirtualny - narzędzie do porównywania symulacji numerycznych procesów meteorologicznych z wynikami pomiarów uzyskanych z użyciem samolotu badawczego
  Kierownik grantu: mgr Marta Kopeć (ZFA)
  Realizacja: 2013-2015
 • Nowa metoda diagnozowania turbulencji atmosferycznej na podstawie powszechnie dostępnych danych samolotowych
  Kierownik projektu: mgr Jacek Kopeć (ZFA)
  Realizacja: 2014-2016
 • Przetwarzanie aerozoli przez chmury - symulacje ab initio uwzględniające efekty zderzeń i reakcji chemicznych zachodzących w kropelkach chmurowych
  Kierownik: mgr Anna Jaruga (ZFA)
  Okres realizacji: 2015-2017

 

Iuventus Plus:

 

 • Opracowanie technologii wytwarzania wysokorozdzielczych sond do skanującego optycznego mikroskopu pola bliskiego.
  Kierownik grantu: mgr Piotr Wróbel (ZOI)
  Okres realizacji: 2010-2011

 

HARMONIA:

 

 • Podfalowe struktury fotoniczne
  Kierownik grantu: prof. dr hab. Tomasz Szoplik (ZOI)
  Realizacja: 2011-2013
 • Przetwarzanie aerozolu przez chmury - budowa wszechstronnego zaprogramowanego obiektowo narzędzia do symulacji numerycznych - więcej, prezentacja - 24.05.2013
  Kierownik grantu: prof. dr hab. Hanna Pawłowska (ZFA)
  Realizacja: 2013-2017

 

MAESTRO:

 

 • Określenie sejsmicznej struktury systemu litosfera-astenosfera strefy brzeżnej kratonu wschodnioeuropejskiego w północnej Polsce
  Kierownik grantu: prof. dr hab. Marek Grad (ZFL)
  Okres realizacji: 2012-2017

 

Aparaturowe:

 

 • Zestaw aparatury do badania wpływu aerozolu atmosferycznego na klimat-wyposażenie Laboratorium Radiacyjnego
  Kierownik grantu: prof. dr hab. Hanna Pawłowska (ZFA)
  Okres realizacji: 2010-2013
  Finansowanie z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej


 

3. Granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

 

Badawczo-rozwojowe:

 

 • Nadrozdzielcza soczewka płaska: projektowanie, wytwarzanie oraz budowa układów demonstracyjnych
  Kierownik grantu: prof. dr hab. Tomasz Szoplik (ZOI)
  Okres realizacji: 2009-2013

 

Program Badań Stosowanych

 

 • Nowe polimerowe ogniwa fotowoltaiczne: Badanie wpływu budowy polimeru, architektury ogniwa oraz rodzaju domieszki na sprawność polimerowych ogniw słonecznych opartych na poliazometinach i politiofenach
  Kierownik zadania 6 i 7: prof. dr hab. Tomasz Szoplik (ZOI)
  Okres realizacji: 2012-2015

 

Program Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej:

 

 • Wpływ aerozoli absorbujących na wymuszanie radiacyjne w europejskiej części Arktyki (Impact of absorbing aerosols on radiative forcing in the European Arctic) - więcej
  Kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Markowicz (ZFA)
  Okres realizacji: 2013-2016

 


 

4. Granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej:


 • Program POMOST
  WSPARCIE DLA KOBIET w ciąży pracujących naukowo

  Dofinansowanie projektu: Zróżnicowanie czasowo-przestrzenne wymuszania radiacyjnego nad Polską
  Kierownik grantu: dr Iwona Stachlewska (ZFA)
 • Program EXTERIUS/POZA SZLAKIEM
  Opracowanie modelu sejsmicznego górnego płaszcza Ziemi na podstawie wyników międzynarodowego eksperymentu PASSEQ 2006-2008

  Kierownik grantu: dr Monika Wilde-Piórko (ZFL)
  Okres realizacji: 2010-2012


5. Międzynarodowe:

 

 • POST - Collaborative Reserch: Physics of Stratocumulus Top
  Kierownik grantu: prof. dr hab. Szymon Malinowski (ZFA)
  Okres realizacji: 2008-2009
 • Akcja COST MP0702: Towards Functional Sub-Wavelenght Photonic Structures
  Okres realizacja: 2008-2012
  prof. dr hab. Tomasz Szoplik (ZOI)
 • Akcja COST MP0803: Plasmonic components and devices
  Realizacja: 2008-2012
  prof. dr hab. Tomasz Szoplik (ZOI)
 • Akcja COST ES0802: Unmanned aerial systems (UAS) in atmospheric research
  Okres realizacji: 2008-2013
  prof. dr hab. Szymon Malinowski (ZFA)
 • Study of Air-Sea interaction and Cloud parameterizations in suport of parameterization development for global mesoscale models at NRL Monterey
  Okres realizacji: 2011-2013
  prof. dr hab. Szymon Malinowski (ZFA)
 • Akcja COST MP0806: Particles in turbulence
  Okres realizacji: 2009-2013
  dr hab. Konrad Bajer (ZFA)
 • Akcja COST ES0905: Basic Concepts for Convection Parameterization in Weather Forecast and Climate Models
  Okres realizacji: 2010-2014
  prof. dr hab. Szymon Malinowski (ZFA)
 • Akcja COST ES1004: European framework for online integrated air quality and meteorology modelling
  Okres realizacji: 2011-2015
  dr hab. Krzysztof Markowicz (ZFA)
 • Akcja COST MP1205: Advances in Optofluidics: Integration of Optical Control and Photonics with Microfluidics
  Okres realizacji: 2012-2016
  dr Rafał Kasztelanic (ZOI)