Instytut Geofizyki

Wydział Fizyki UW

Uniwersytet Warszawski

Specjalność: Geofizyka
Instytut Geofizyki jest jedyną jednostką naukowo – dydaktyczną w skali kraju mającą wieloletnie doświadczenie w kształceniu specjalistów z zakresu fizyki atmosfery, fizyki Ziemi i planet oraz fizyki środowiska.
Absolwenci specjalizacji Fizyka Atmosfery (jedyna tego rodzaju w Polsce) uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki atmosfery i nowoczesnej meteorologii na poziomie zgodnym ze standardami międzynarodowymi.
Absolwenci specjalizacji Fizyka Ziemi i planet uzyskają wiedzę oraz umiejętności potrzebne do badania budowy wnętrza Ziemi, procesów w nim zachodzących (np. prowadzenia monitoringu sejsmicznego czy magnetycznego), jej geotektonicznej ewolucji oraz technik badania ciał Układu Słonecznego i przestrzeni okołoziemskiej.
Specjalność obejmuje również szeroki zakres zagadnień fizycznych, które mają związek ze zjawiskami zachodzącymi w środowisku naturalnym (specjalizacja Fizyka Środowiska).
Istnieje wielka potrzeba kształcenia fizyków w zakresie teoretycznej analizy, modelowania matematycznego i komputerowego oraz elementarnej umiejętności prowadzenia eksperymentów w tym interdyscyplinarnym obszarze badań, w którym mamy do czynienia ze złożonymi problemami często o wielkim znaczeniu praktycznym.


Rok akademicki 2014/2015


Opiekun specjalności:          dr Monika Wilde-Piórko

Opiekunowie specjalizacji:

  • Fizyka atmosfery:   dr hab. Krzysztof Markowicz, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • Fizyka Ziemi i planet:   dr hab. Leszek Czechowski, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • Fizyka środowiska:   dr Monika Wilde-Piórko, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Geofizyka:

 

  • Tok studiów

  • Tematy prac magisterskich z Fizyki atmosfery - lista
  • Tematy prac magisterskich z Fizyki Ziemi i planet - lista

Tematy prac licencjackich dla studentów studiów I stopnia na kierunku fizyka:

  • z Fizyki atmosfery - lista
  • z Fizyki Ziemi i planet  - lista