Instytut Geofizyki

Wydział Fizyki UW

Uniwersytet Warszawski

Dla pracowników

DYDAKTYKA

 

  • IPZ - Internetowy Plan Zajęć (wg sal, dni tygodnia, prowadzących ...)
  • rezerwacja sal, terminy kolokwiów i egzaminów

PRACE DYPLOMOWE

 

  • wszystko co wiedzieć trzeba o procedurze pisania prac dyplomowych, ich archiwizacji i egzaminie dyplomowym
  • APD - Archiwum Prac Dyplomowych
  • USOS-ownia - materiały dla nauczyciela akademickiego


INNE