Instytut Geofizyki

Wydział Fizyki UW

Uniwersytet Warszawski

Zmiany klimatu Ameryki Północnej i Europy, ich wpływ na ziemski strumień cieplny i określenie geoterm litosfery

Seminarium ZFL

Prowadzący: dr Jacek Majorowicz (Department of Physics, University of Alberta, Canada)

Data: 2017-10-20 09:30

Miejsce: ul. Pasteura 5, s. B4.58

Zmiany klimatu w skali dziesiątków lat, dziesiątek tysięcy i setek tysięcy lat, i wynikające stąd zmiany temperatury z głębokością sięgają od metrów do kilometrów w głąb skorupy ziemskiej. Wpływają one na zmiany ziemskiego strumienia cieplnego z głębokością. Określenia strumienia cieplnego z pomiarów temperatury i określenia przewodności cieplnej pochodzą z otworów wiertniczych,  z głębokości od setek do tysięcy metrów. Mapy strumienia cieplnego muszą być skorygowane ze względu na zmiany poprawki paleoklimatycznej z głębokością. Jednocześnie metody inwersji pozwalają na odtworzenie zmian temperatury na powierzchni Ziemi w przeszłości w oparciu o pomiary temperatury z głębokością. Dane takich inwersji dla Ameryki Północnej i Europy wskazują na ocieplenie powierzchni związane z epoką industrialną i nakładającym się sygnałem (transient) ocieplenia postglacjalnego. Wyliczone geotermy dla litosfery zalezą od prawidłowego określenia wgłębnego strumienia cieplnego poniżej głębokości wpływu zmian glacialno-interglacialnych. Poprzednie szacunki oparte na strumieniu cieplnym z płytkich otworów w wielu rejonach poza głębokimi basenami osadowymi były niedoszacowane, a głębokości termicznej granicy LAB (lithosphere-asthenosphere boundary) przeszacowane.

Uwaga!

Sala B4.58 jest w nowym budynku Wydziału Fizyki. Przy wejściu od skrzyżowania ulic Banacha i Pasteura na parterze jest szatnia (wieszaki). Drugie dojście jest od ulicy Pasteura, od strony trochę starszego budynku Wydziału Fizyki. Windą proszę udać się na IV piętro i prawie do końca na południe (w stronę ulicy Banacha). Sala jest po lewej stronie. Jej zaletą jest, że na kawę/herbatę będziemy mieli tylko 10 metrów.

« Pełna lista seminariów