Instytut Geofizyki

Wydział Fizyki UW

Uniwersytet Warszawski

Rejestracje długookresowych powierzchniowych fal sejsmicznych za pomocą grawimetrów pływowych

Seminarium ZFL

Prowadzący:

Data: 2017-10-13 09:30

Miejsce: ul. Pasteura 5, s. B4.58

Mgr inż. Przemysław Dykowski (1), prof. Marek Grad (2), prof. Andrzej Krankowski (4), prof. Jan Kryński (1), dr inż. Tomasz Olszak (3), dr Marcin Polkowski (2), dr inż. Marcin Rajner (3), dr Marcin Sękowski (1), dr Monika Wilde-Piórko (1,2)

(1) Centrum Geodezji i Geodynamiki, Instytut Geodezji i Kartografii; (2) Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski; (3) Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; (4)Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 

Rejestracje sejsmiczne i grawimetryczne zazwyczaj są traktowane oddzielnie, mimo iż obydwie są związane z tym samym obiektem -  Ziemią. Sejsmometry szerokopasmowe pozwalają na rejestrację i identyfikację fal powierzchniowych o okresach do 150 sekund, podczas gdy grawimetry nadprzewodnikowe są w stanie rejestrować fale powierzchniowe o okresach 400-500 sekund i dłuższych. Prezentacja przedstawia przykłady wspólnych zapisów grawimetrów i sejsmometrów umieszczonych w tych samych lokalizacjach i próby ich analiz. Wspólne rejestracje czterech grawimetrów (LaCoste&Romberg model G i ET, nadprzewodnikowy grawimetr iGrav-027) i czterech sejsmometrów (szerokopasmowe RefTek 120-150 Observer) prowadzone zostały między grudniem 2016 i majem 2017 w trzech lokalizacjach: Obserwatorium Geodezyjno-Geofizycznym Borowa Góra, Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnym w Józefosławiu oraz Obserwatorium Satelitarnym w Lamkówku. Wspólne rejestracje pozwolą określić krzywe dyspersyjne fal powierzchniowych o długich okresach oraz okresy swobodnych oscylacji Ziemi.

 

Uwaga!

Sala B4.58 jest w nowym budynku Wydziału Fizyki. Przy wejściu od skrzyżowania ulic Banacha i Pasteura na parterze jest szatnia (wieszaki). Drugie dojście jest od ulicy Pasteura, od strony trochę starszego budynku Wydziału Fizyki. Windą proszę udać się na IV piętro i prawie do końca na południe (w stronę ulicy Banacha). Sala jest po lewej stronie. Jej zaletą jest, że na kawę/herbatę będziemy mieli tylko 10 metrów.

« Pełna lista seminariów