BUDOWA GEOLOGICZNA I POCHODZENIE TEKTONICZNE PIENIŃSKIEGO PASA SKAŁKOWEGO

Aleksandra Grymin, Krzysztof Mizerski

Pieninski Pas Skałkowy zbudowany jest głównie ze skał węglanowych (wapieni i margli) choć wystepują rownież łupki i flisz. Sa to głównie skały jurajskie - kredowe (Wąwóz Homole, Wąwóz Białej Wody).
Pieninski pas powstał podczas ostatnich fałdowań alpejskich. Być może, iż znajdował się on wówczas przy strefie subdukcji o czym świadczy głeboki uskok tektoniczny i andezyty w tym obszarze.
Przekroje geologiczne pokazujace sposob sfałdowania warstw skalnych nie pozostawiają watpliwości co do wystapienia fałdowań Trzeciorzedowych w tym obszarze, natomiast nie wszyscy autorzy zgadzają się co do wystąpienia fałdowan Kredowych.