Instytut Geofizyki

Wydział Fizyki UW

Uniwersytet Warszawski

Seminaria

Pelna lista | Archiwum


Seminarium ZFA

Tytuł seminariumSortuj malejąco Sortuj rosnąco ProwadzącySortuj malejąco Sortuj rosnąco DataSortuj malejąco Sortuj rosnąco MiejsceSortuj malejąco Sortuj rosnąco
Simulation of all-scale atmospheric dynamics on unstructured meshes prof. dr hab Piotr Smolarkiewicz, prof afil. UW 2017-03-31 13:15 ul. Pasteura 5, B0.14
Diffusional growth of cloud droplets in turbulent clouds prof. dr hab. Wojciech W. Grabowski 2017-04-21 13:15 ul. Pasteura 5, B0.14


Seminarium ZFL

Tytuł seminariumSortuj malejąco Sortuj rosnąco ProwadzącySortuj malejąco Sortuj rosnąco DataSortuj malejąco Sortuj rosnąco MiejsceSortuj malejąco Sortuj rosnąco
Wpływ konwekcji w płaszczu na warunki termiczne w litosferze Ziemi dr hab. Leszek Czechowski 2017-03-31 09:30 ul. Pasteura 5, s. B0.14
Czasowe i amplitudowe związki kinematycznej aktywności górotworu Depresji Świebodzic z silnymi zdarzeniami sejsmicznymi w Monoklinie Przedsudeckiej dr hab. Marek Kaczorowski 2017-04-07 09:30 ul. Pasteura 5, s. B0.14


Seminarium ZOI

Tytuł seminariumSortuj malejąco Sortuj rosnąco ProwadzącySortuj malejąco Sortuj rosnąco DataSortuj malejąco Sortuj rosnąco MiejsceSortuj malejąco Sortuj rosnąco
Zasady domieszkowania organicznych ogniw słonecznych nanocząstkami metali szlachetnych mgr Arkadiusz Ciesielski 2017-03-30 12:15 ul. Pasteura 5, s. 1.02
Gradientowy model przenikalności elektrycznej dla nieciągłych warstw metalicznych nanocząstek mgr Krzysztof Czajkowski 2017-04-06 12:15 ul. Pasteura 5, s. 1.02
Światłowód mikrostrukturalny ze ściśniętą siecią kapilar dr inż. Alicja Anuszkiewicz 2017-05-04 12:15 ul. Pasteura 5, s. 1.02
Monolityczne siatki podfalowe jako zwierciadła laserów o emisji powierzchniowej dr hab., prof. PŁ Tomasz Czyszanowski 2017-05-11 12:15 ul. Pasteura 5, s. 1.02