Instytut Geofizyki

Wydział Fizyki UW

Uniwersytet Warszawski

Seminars

Pelna lista | Archiwum


ZFA Seminars

Seminar TitleSort ascending Sort descending SpeakerSort ascending Sort descending DateSort ascending Sort descending LocationSort ascending Sort descending
Simulation of all-scale atmospheric dynamics on unstructured meshes prof. dr hab Piotr Smolarkiewicz, prof afil. UW 2017-03-31 13:15 ul. Pasteura 5, B0.14
Diffusional growth of cloud droplets in turbulent clouds prof. dr hab. Wojciech W. Grabowski 2017-04-21 13:15 ul. Pasteura 5, B0.14


ZFL Seminars

Seminar TitleSort ascending Sort descending SpeakerSort ascending Sort descending DateSort ascending Sort descending LocationSort ascending Sort descending
Wpływ konwekcji w płaszczu na warunki termiczne w litosferze Ziemi dr Leszek Czechowski 2017-03-31 09:30 ul. Pasteura 5, s. B0.14
Czasowe i amplitudowe związki kinematycznej aktywności górotworu Depresji Świebodzic z silnymi zdarzeniami sejsmicznymi w Monoklinie Przedsudeckiej dr Marek Kaczorowski 2017-04-07 09:30 ul. Pasteura 5, s. B0.14


ZOI Seminars

Seminar TitleSort ascending Sort descending SpeakerSort ascending Sort descending DateSort ascending Sort descending LocationSort ascending Sort descending
Zasady domieszkowania organicznych ogniw słonecznych nanocząstkami metali szlachetnych Arkadiusz Ciesielski 2017-03-30 12:15 ul. Pasteura 5, s. 1.02
Gradientowy model przenikalności elektrycznej dla nieciągłych warstw metalicznych nanocząstek Krzysztof Czajkowski 2017-04-06 12:15 ul. Pasteura 5, s. 1.02
Światłowód mikrostrukturalny ze ściśniętą siecią kapilar Alicja Anuszkiewicz 2017-05-04 12:15 ul. Pasteura 5, s. 1.02
Monolityczne siatki podfalowe jako zwierciadła laserów o emisji powierzchniowej dr Tomasz Czyszanowski 2017-05-11 12:15 ul. Pasteura 5, s. 1.02