Instytut Geofizyki

Wydział Fizyki UW

Uniwersytet Warszawski

Seminaria

Pelna lista | Archiwum


Seminarium ZFL

Tytuł seminariumSortuj malejąco Sortuj rosnąco ProwadzącySortuj malejąco Sortuj rosnąco DataSortuj malejąco Sortuj rosnąco MiejsceSortuj malejąco Sortuj rosnąco
Landslides and dynamics of slow ejecta on comets dr hab. Leszek Czechowski 2017-10-06 09:30 ul. Pasteura 5, s. B4.58
Rejestracje długookresowych powierzchniowych fal sejsmicznych za pomocą grawimetrów pływowych 2017-10-13 09:30 ul. Pasteura 5, s. B4.58
Zmiany klimatu Ameryki Północnej i Europy, ich wpływ na ziemski strumień cieplny i określenie geoterm litosfery dr Jacek Majorowicz 2017-10-20 09:30 ul. Pasteura 5, s. B4.58