Instytut Geofizyki

Wydział Fizyki UW

Uniwersytet Warszawski

Grants

 

Currently implemented: grants of UE, grants of MNiSW and NCN, grants of FNP, international grants.

 

Completed: grants of UE, grants of MNiSW and NCN, grants of FNP, international grants .

 

 Currently implemented:

 

 

1. Grants of European Union:

 

 • ACTRIS - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Network
  7. PR UE
  Duration: 2011-2015
  prof. dr hab. Hanna Pawłowska (ZFA)
 • EUFAR 2 - European Facility for Airborne Research in Environmental and Geo-sciences
  7. PR UE
  Duration: 2014-2018
  prof. dr hab. Hanna Pawłowska (ZFA)


 

2. Grants of Ministry of Science and Higher Education and National Science Centre:

 

Own:

 

 • Psychrometr samolotowy i optyczna detekcja pary wodnej
  prof. dr hab. Szymon Malinowski (ZFA)
  Duration: 2011-2015
 • Położenie granicy litosfera-astenosfera (LAB) dla wybranych rejonów Europy Wschodniej: opracowanie metod wyznaczania i ich zastosowanie
  dr hab. Leszek Czechowski (ZFL)
  Duration: 2011-2014

Ph.D.:

 

 • Oddziaływanie między atmosferą a oceanem w skalach czasowych od dobowej do wewnątrzsezonalnej
  M.Sc. Dariusz Baranowski (ZFA)
  Realizacja: 2013-2015
 • Samolot wirtualny - narzędzie do porównywania symulacji numerycznych procesów meteorologicznych z wynikami pomiarów uzyskanych z użyciem samolotu badawczego
  M.Sc. Marta Kopeć (ZFA)
  Realizacja: 2013-2015

R & D:

 

 • Nadrozdzielcza soczewka płaska: projektowanie, wytwarzanie oraz budowa układów demonstracyjnych
  prof. dr hab. Tomasz Szoplik (ZOI)
  Duration: 2009-2012
  Realizacja projektu dofinansowywana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Apparatus:

 

 • Zestaw aparatury do badania wpływu aerozolu atmosferycznego na klimat-wyposażenie Laboratorium Radiacyjnego
  prof. dr hab. Hanna Pawłowska (ZFA)
  Duration: 2010-2013
  Financing FNiTP


 

3. Grants of The Foundation for Polish Science:

 

 • Program EXTERIUS/POZA SZLAKIEM
  Opracowanie modelu sejsmicznego górnego płaszcza Ziemi na podstawie wyników międzynarodowego eksperymentu PASSEQ 2006-2008

  dr Monika Wilde-Piórko (ZFL)
  Duration: 2010-2012


 

4. International grants:

 

 • Akcja COST MP0803: Plasmonic components and devices
  Duration: 2008-2012
  prof. dr hab. Tomasz Szoplik (ZOI)
 • Akcja COST MP0806: Particles in turbulence
  Duration: 2009-2012
  dr hab. Konrad Bajer (ZFA)
 • Akcja COST ES0802: Unmanned aerial systems (UAS) in atmospheric research
  Duration: 2008-2012
  prof. dr hab. Szymon Malinowski (ZFA)


Completed:

 

 

1. Grants of European Union:

 

 • PACE - Parameterisation of the aerosol indirect climatic effect
  5. PR UE
  Duration: 2000-2002
  dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW (ZFA)
 • CESSAR - Centre of excellence in small scale atmospheric research
  5. PR UE
  Duration: 2002-2005
  dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW (ZFA)
 • Metamorphose - MetaMaterials Organized for radio, millimeter wave, and PHOtonic Superlattice Engineering
  6. PR UE
  Duration: 2004-2008
  prof. dr hab. Tomasz Szoplik (ZOI)
 • NEMO - Network of Excellence on Micro-Optics
  6. PR UE
  Duration: 2004-2009
  dr Ryszard Buczyński (ZOI)
 • QUANTIFY - Quantifying the Climate Impact of Global and European transport Systems
  6. PR UE
  Duration: 2005-2010
  dr Krzysztof Markowicz (ZFA)
 • EUCAARI - European Integrated project on Aerosol Cloud Climate and Air Quality interaction
  6. PR UE
  Duration: 2007-2010
  dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW (ZFA)
 • COPAL - COmmunity heavy-PAyload Long endurance Instrumented Aircraft for Tropospheric Research in Environmental and Geo-science
  7. PR UE
  Duration: 2008-2010
  dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW (ZFA)
 • EUFAR - EUROPEAN FACILITY FOR AIRBORNE RESEARCH IN ENVIRONMENTAL AND GEOSCIENCE
  7. PR UE
  Duration: 2008-2012
  prof. dr hab. Szymon Malinowski (ZFA)
 • EUCLIPSE
  European Union Cloud Intercomparison, Process Study & Evaluation Project

  7. PR UE
  Duration: 2010-2014
  prof. dr hab. Hanna Pawłowska (ZFA)


 

2. Grants of Ministry of Science and Higher Education:


Own:

 

 • Ewolucja rzeźby ciał lodowych w Układzie Słonecznym
  prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński (ZFL)
  Duration: 2003-2006
 • Badanie spektralnych właściwości optycznych aerozolu oraz wymuszania radiacyjnego
  prof. dr hab. Szymon Malinowski (ZFA)
  Duration: 2004-2007
 • Fizyczny model procesów geodynamicznych i jego zastosowanie do basenów sedymentacyjnych i innych obszarów - więcej
  dr hab. Leszek Czechowski (ZFL)
  Duration: 2005-2008
 • Struktura płaszcza Ziemi w strefie Teisseyre'a-Tornquista na podstawie danych pasywnego eksperymentu sejsmicznego - więcej
  dr Monika Wilde-Piórko (ZFL)
  Duration: 2005-2008
 • Metodyka generacji regionalnych bred wektorów dla obszaru Polski dla potrzeb prognozowania pogody metodą wiązek
  prof. dr hab. Roman Żelazny (ZFA)
  Duration: 2006-2008
 • Nanooptyczna supersoczewka z metamateriału w złączu fotonicznym - więcej
  dr Rafał Kotyński (ZOI)
  Duration: 2007-2009
 • Ewolucja mało- i wielkoskalowych struktur powierzchniowych ciał skalnolodowych stałych Układu Słonecznego
  prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński (ZFL)
  Duration: 2007-2010
 • Nowe urządzenie do pomiaru jakości elementów mikrooptycznych z wykorzystaniem filtru rzeczywistego zbudowanego w oparciu o pochodną połówkową funkcji przedmiotu.
  dr Rafał Kasztelanic (ZOI)
  Duration: 2008-2010
 • Optyczny skanujący mikroskop pola bliskiego: poprawa rozdzielczości modyfikacji sondy
  prof. dr hab. Tomasz Szoplik (ZOI)
  Duration: 2008-2010
 • Superpryzmat plazmoniczny
  dr Rafał Kotyński (ZOI)
  Duration: 2009-2011
 • Zróżnicowanie czasowo-przestrzenne wymuszania radiacyjnego nad Polską
  dr Iwona Stachlewska (ZFA)
  Duration: 2010-2013
 • Wyznaczanie własności optycznych aerozoli na podstawie synergii pomiarów teledetekcyjnych
  dr hab. Krzysztof Markowicz (ZFA)
  Duration: 2010-2013
 • Badanie mikrofizycznych własności lodu i ich wpływu na ewolucje powierzchni ciał układu Słonecznego
  dr hab. Konrad Kossacki (ZFL)
  Duration: 2010-2013
 • Metamateriał plazmoniczny - liniowa filtracja przestrzenna nie ograniczona dyfrakcyjnie
  dr hab. Rafał Kotyński (ZOI)
  Duration: 2011-2013

Ph.D.:

 

 • Modelowanie struktury skorupy ziemskiej w Polsce południowo-zachodniej - metody trójwymiarowe
  M.Sc. Mariusz Majdańskiego
  Supervisor: prof. dr hab. Marek Grad (ZFL)
  Duration: 2005-2006
 • Modelowanie ewolucji sublimacyjnej - zmian kształtu i momentu bezwładności jąder kometarnych - więcej
  M.Sc. Beata Dziak-Jankowska
  Supervisor: prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński (ZFL)
  Duration: 2005-2007
 • Drizzle formation in stratocumulus clouds
  M.Sc. Piotr Rasiński
  Supervisor: dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW (ZFA)
  Duration: 2006-2007
 • Wpływ pola magnetycznego na przepływ eliptyczny i przepływ Coutte'a z osobliwymi warstwami granicznymi typu Hartmanna - zastosowania w dynamice jądra Ziemi
  M.Sc. Krzysztof Mizerski
  Supervisor: dr hab. Konrad Bajer (ZFA)
  Duration: 2007-2008
 • Aerosol soli morskiej w globalnych modelach transportu - porównanie wyników i rozwój modelu
  M.Sc. Marcin Witek
  Supervisor: prof. dr hab. Szymon Malinowski (ZFA)
  Duration: 2007-2008
 • Dynamika procesów wciągania masy i mieszania w warstwie wierzchołkowej stratocumulusa - więcej
  M.Sc. Marcin Kurowski
  Supervisor: prof. dr hab. Krzysztof Haman (ZFA)
  Duration: 2007-2009
 • Numerical simulations of convection in geophysical flows (Symulacje numeryczne konwekcji w przepływach geofizycznych)
  M.Sc. Zbigniew Piotrowski
  Supervisor: prof. dr hab. Szymon Malinowski (ZFA)
  Duration: 2008-2009
 • Badanie optycznych i fizycznych własności aerozolu atmosferycznego i cząstek chmurowych na podstawie pomiarów teledetekcyjnych
  M.Sc. Aleksandra Kardaś
  Supervisor: prof. dr hab. Szymon Malinowski (ZFA)
  Duration: 2009-2010
 • Wpływ wciągania masy i mieszania na własności optyczne płytkich chmur konwekcyjnych
  M.Sc. Joanna Sławińska
  Supervisor: dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW (ZFA)
  Duration: 2009-2010
 • Własności ogniskujące metalowej nanosoczewki
  M.Sc. Piotr Wróbel
  Supervisor: prof. dr hab. Tomasz Szoplik (ZOI)
  Duration: 2010-2011
 • Metaliczno-dielektryczne nanostruktury do kształtowania frontu fali elektromagnetycznej
  M.Sc. Tomasz Stefaniuk
  Supervisor: prof. dr hab. Tomasz Szoplik (ZOI)
  Duration: 2010-2011
 • Parametryzacja procesów mieszania turbulencyjnego  w modelach numerycznych chmur warstwy granicznej
  M.Sc. Dorota Jarecka
  Supervisor: dr hab. Hanna Pawłowska, prof. UW (ZFA)
  Duration: 2010-2012
 • Budowa 2-wymiarowego kinematycznego modelu numerycznego chmury w oparciu o precyzyjny opis mikrofizyki cząstek aerozolu, chmury i deszczu
  mgr Sylwester Arabas (ZFA)
  Duration: 2011-2013
 • Teledetekcyjne badania optycznych własności aerozoli atmosferycznych
  M.Sc. Michał Posyniak
  Supervisor: prof. dr hab. Szymon Malinowski (ZFA), prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz (IFD)
  Duration: 2011-2013
 • Obrazowanie nadrozdzielcze za pomocą nanoukładów plazmonicznych
  M.Sc. Anna Pastuszczak
  Supervisor: dr hab.Rafał Kotyński (ZOI)
  Duration: 2011-2013


 

3. Grants of The Foundation for Polish Science:

 

 • Program POMOST
  WSPARCIE DLA KOBIET w ciąży pracujących naukowo

  Dofinansowanie projektu: Zróżnicowanie czasowo-przestrzenne wymuszania radiacyjnego nad Polską
  dr Iwona Stachlewska (ZFA)


 

4. International grants:


 • POST - Collaborative Reserch: Physics of Stratocumulus Top
  prof. dr hab. Szymon Malinowski (ZFA)
  Duration: 2008-2009
 • Akcja COST MP0702: Towards Functional Sub-Wavelenght Photonic Structures
  Duration: 2008-2012
  prof. dr hab. Tomasz Szoplik (ZOI)
 • Akcja COST MP0803: Plasmonic components and devices
  Duration: 2008-2012
  prof. dr hab. Tomasz Szoplik (ZOI)
 • Akcja COST ES0802: Unmanned aerial systems (UAS) in atmospheric research
  Duration: 2008-2013
  prof. dr hab. Szymon Malinowski (ZFA)
 • Study of Air-Sea interaction and Cloud parameterizations in suport of parameterization development for global mesoscale models at NRL Monterey
  Duration: 2011-2013
  prof. dr hab. Szymon Malinowski (ZFA)
 • Akcja COST MP0806: Particles in turbulence
  Duration: 2009-2013
  dr hab. Konrad Bajer (ZFA)