Instytut Geofizyki

Wydział Fizyki UW

Uniwersytet Warszawski

Biblioteka
Szanowni Państwo!

1 lipca br. przestała istnieć Biblioteka Instytutu Geofizyki na naszym Wydziale.
W związku z powyższym:

 * do odwołania książki wypożyczone w bibliotekach IGF, IFD i IFT można zwracać
w starej siedzibie biblioteki IGF tzn przy ul. Pasteura 7 pokój 422, w pokoju 426
lub w portierni Pateura 7
,
* o udostępnieniu księgozbioru w nowej siedzibie zostaną Państwo powiadomieni.

Ponieważ z końcem czerwca kończy się także moja opieka nad księgozbiorem bardzo dziękuję za współpracę. Z poważaniem, Małgorzata Nurek-Malinowska