Instytut Geofizyki

Wydział Fizyki UW

Uniwersytet Warszawski

Tektonika strefy spągowej cechsztynu w zachodniej części złóż rud miedzi i srebra

Seminarium ZFL

Prowadzący:

Data: 2017-06-02 09:30

Miejsce: ul. Pasteura 5, s. B0.14

Prowadzący:
Dr Andrzej Głuszyński, mgr Andrzej Chmielewski (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa), mgr Artur Kuczak (KGHM Polska Miedź S.A., Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice)

W miarę postępu eksploatacji w kopalniach miedzi i srebra KGHM na monoklinie przedsudeckiej udostępniane są kolejne, dotychczas niedostępne do bezpośrednich badań fragmenty złoża, dostarczając nowych danych dotyczących budowy monokliny przedsudeckiej. W ramach prezentacji przedstawione zostaną wyniki analizy opartej na obserwacjach strukturalnych prowadzonych w wyrobiskach kopalnianych, oraz danych z wierceń dołowych (wykonanych z wyrobisk kopalnianych) i preparatów mikroskopowych. Omówione zostanie także następstwo deformacji tektonicznych w analizowanym obszarze i ich relacje do głównego etapu okruszcowania.

Uwaga!
Sala B0.14 jest w nowym budynku Wydziału Fizyki, drugie wejście ok. 30 m w lewo od starego. Przy wejściu na parterze jest szatnia (wieszaki) i dalej ok. 50 kroków w budynku, schodki, szklane drzwi, 30 kroków i dwa wejścia do sali po lewej stronie. Dojście do nowego budynku Pasteura 5 jak dawniej, od skrzyżowania ulic Banacha i Pasteura.

« Pełna lista seminariów