Instytut Geofizyki

Wydział Fizyki UW

Uniwersytet Warszawski

Wyniki badań zmian położenia wirtualnego bieguna geomagnetycznego Ziemi (VGP) na podstawie badań osadów zastoiskowych złoża Lębork

Seminarium ZFL

Prowadzący: mgr Radosław Rogoziński (Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska)

Data: 2017-05-19 09:30

Miejsce: ul. Pasteura 5, s. B0.14

Na seminarium przedstawione zostaną uzyskane wyniki badań kierunków wektorów naturalnej pozostałości magnetycznej (NRM - Natural Remanent Magnetism) wraz z wyliczonymi na ich podstawie współrzędnymi wirtualnego bieguna geomagnetycznego (VGP - Virtual Geomagnetic Pole. Przedstawione będą  możliwe interpretacje uzyskanych wyników w powiązaniu z budową geologiczną, geomorfologiczną oraz z wynikami badań anizotropii podatności magnetycznej osadów zastoiskowych złoża Lębork.

Uwaga!
Sala B0.14 jest w nowym budynku Wydziału Fizyki, drugie wejście ok. 30 m w lewo od starego. Przy wejściu na parterze jest szatnia (wieszaki) i dalej ok. 50 kroków w budynku, schodki, szklane drzwi, 30 kroków i dwa wejścia do sali po lewej stronie. Dojście do nowego budynku Pasteura 5 jak dawniej, od skrzyżowania ulic Banacha i Pasteura.

 

« Pełna lista seminariów