Instytut Geofizyki

Wydział Fizyki UW

Uniwersytet Warszawski

Wpływ konwekcji w płaszczu na warunki termiczne w litosferze Ziemi

Seminarium ZFL

Prowadzący: dr hab. Leszek Czechowski (Instytut Geofizyki WF UW)

Data: 2017-03-31 09:30

Miejsce: ul. Pasteura 5, s. B0.14

Omawiam wpływ różnych form konwekcji w płaszczu na warunki termiczne w litosferze. Wiadomo, że w niektórych miejscach (strefy rozrostu dna oceanicznego, plamy gorąca) konwekcja jest decydującym czynnikiem określającym warunki termiczne. Z drugiej strony, wpływ konwekcji na warunki w litosferze pod starymi stabilnymi obszarami kontynentalnymi jest niewielki. Wynika z tego problem, co robić z innymi obszarami? W szczególności, w jaki sposób wpływ konwekcji można uwzględnić, bez wnikania w szczegóły rozkładu prądów konwekcyjnych poniżej litosfery.

Uwaga! ZMIANA SALI!!!
Sala B0.14 jest w nowym budynku Wydziału Fizyki, drugie wejście ok. 30 m w lewo od starego. Przy wejściu na parterze jest szatnia (wieszaki) i dalej ok. 50 kroków w budynku, szklane drzwi, 30 kroków i dwa wejścia do sali po lewej stronie. Dojście do nowego budynku Pasteura 5 jak dawniej, od skrzyżowania ulic Banacha i Pasteura.

« Pełna lista seminariów