Instytut Geofizyki

Wydział Fizyki UW

Uniwersytet Warszawski

Temperaturowa zależność szybkości sublimacji lodu H2O z domieszkami organicznymi w warunkach kometarnych

Seminarium ZFL

Prowadzący: dr hab. Konrad Kossacki (Instytut Geofizyki WF UW)

Data: 2017-03-24 09:30

Miejsce: ul. Pasteura 5, s. B0.14

Ewolucja komet jest zdeterminowana przez sublimację lodu. Szybkość sublimacji powszechnie jest liczona przy użyciu prostego równania Hertza-Knudsena. Jednak równanie to jest słuszne tylko kiedy system jest w równowadze. Prostota i powszechność użycia równania Hertza-Knudsena skłania do poszukiwania sposobów korekcji. Możliwym sposobem jest wprowadzenie zależnego od temperatury współczynnika sublimacji. Omówione zostaną pomiary tego współczynnika dla lodu z domieszkami acetonu i metanolu, lotnych składników organicznych występujących w składzie komet.

Uwaga! ZMIANA SALI!!!
Sala B0.14 jest w nowym budynku Wydziału Fizyki, drugie wejście ok. 30 m w lewo od starego. Przy wejściu na parterze jest szatnia (wieszaki) i dalej ok. 50 kroków w budynku, szklane drzwi, 30 kroków i dwa wejścia do sali po lewej stronie. Dojście do nowego budynku Pasteura 5 jak dawniej, od skrzyżowania ulic Banacha i Pasteura.

« Pełna lista seminariów