Instytut Geofizyki

Wydział Fizyki UW

Uniwersytet Warszawski

Gradientowy model przenikalności elektrycznej dla nieciągłych warstw metalicznych nanocząstek

Seminarium ZOI

Prowadzący: mgr Krzysztof Czajkowski (ZOI IGF WF)

Data: 2017-04-06 12:15

Miejsce: ul. Pasteura 5, s. 1.02

« Pełna lista seminariów