Instytut Geofizyki

Wydział Fizyki UW

Uniwersytet Warszawski

Elementy dyfrakcyjne, refrakcyjne i absorpcyjne oparte na podfalowych periodycznych strukturach metalicznych

Seminarium ZOI

Prowadzący: mgr Marcin Stolarek (ZOI IGF WF)

Data: 2017-03-23 12:15

Miejsce: ul. Pasteura 5, s. 1.02

« Pełna lista seminariów