Instytut Geofizyki

Wydział Fizyki UW

Uniwersytet Warszawski

Letnia szkoła aerozolowej sieci badawczej Poland - AOD

Data rozpoczęcia: 12-05-2017

12-05-2017


pt. „Metody teledetekcje w badaniach aerozolu atmosferycznego i w monitoringu jakości powietrza”

Celem szkoły letniej zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami pomiarowymi stosowanymi w teledetekcji naziemnej i satelitarnej wykorzystywanej w badaniach aerozolu atmosferycznego oraz z metodami odwrotnymi służącymi do wyznaczania własności optycznych i mikrofizycznych aerozolu. Ponadto, przedstawienie technik pomiarowych wykorzystywanych w satelitarnym monitoringu jakości powietrza. Uczestnicy szkoły będą uczestniczyć w pomiarach prowadzonych w Laboratorium Transferu Radiacyjnego oraz w zajęciach komputerowych z przetwarzania danych teledetekcyjnych.

Tematyka szkoły letniej:
  • wprowadzenie do problemów odwrotnych
  • fotometria słoneczna
  • metody lidarowe w badaniach aerozolu
  • teledetekcja satelitarna w badaniach aerozolu
  • korekcja atmosferyczna i metody jej wyznaczania
  • metody satelitarne w monitoringu jakości powietrza
  • dostęp do danych teledetekcyjnych
Forma zajęć:
  • wykłady - 9h
  • zajęcia praktyczne (aparatura pomiarowa) - 4h
  • zajęcia komputerowe (metody odwrotne, opracowanie danych pomiarowych) - 12h

Lokalizacja:

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa

Termin: 5-8 lipca 2017

Liczba godzin: 25

 

Uczestnicy: warsztaty kierowane są głównie dla studentów I, II oraz III stopnia

Liczba osób: 40-45

Opłaty: Szkoła jest bezpłatna, organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz obiady.

Uczestnicy we własnym zakresie opłacają hotel oraz śniadania o kolacje.

 

Rejestracja uczestników szkoły letniej na stronie www.polandaod.pl w zakładce letnia szkoła 2017. Termin rejestracji upływa z dniem 31 maja 2017 r.

[ Wróć ]