Instytut Geofizyki

Wydział Fizyki UW

Uniwersytet Warszawski

III Krajowa Konferencja Sieci Naukowej Poland-AOD

Data rozpoczęcia: 12-05-2017

12-05-2017


Rola aerozolu w systemie klimatycznym.

02-04.07.2017, Warszawa

Główne tematy konferencji:

 • Własności mikrofizyczne, optyczne i radiacyjne aerozolu
 • Satelitarne i naziemne metody teledetekcyjne w badaniach aerozolu
 • Procesy fizykochemiczne z udziałem aerozolu
 • Efekt bezpośredni i pośredni aerozolu na klimat
 • Modelowanie zmian klimatu z udziałem aerozolu
 • Modelowanie transportu zanieczyszczeń i jakości powietrza
 • Nowoczesne metody pomiarowe własności fizykochemicznych aerozolu
 • Własności optyczne i radiacyjne smogu arktycznego

Ważne daty:

 • 20 maja 2017 r. Koniec nadsyłania streszczeń wystąpień
 • 5 czerwca 2017 r. Decyzja w sprawie akceptacji wystąpień
 • 15 czerwca 2017 r. Końcowy program konferencji
 • 30 czerwca 2017 r. Zakończenie rejestracji internetowej
 • 2 – 4 lipca 2017 r. Rejestracja podczas konferencji

Opłata konferencyjna:

 • 150 zł Studenci oraz doktoranci
 • 250 zł Pracownicy naukowi

Opłata nie obejmuje kosztów noclegu. Zapewniamy jedynie obiady oraz uroczystą kolację w dniu 3 lipca.

Więcej na stronie www.polandaod.pl

[ Wróć ]