Instytut Geofizyki

Wydział Fizyki UW

Uniwersytet Warszawski

Zakład fizyki atmosfery

Zakład fizyki litosfery

Zakład optyki informacyjnej

Aktualności

Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Instytucie Geofizyki

05-04-2017

Ilość miejsc:2

Słowa kluczowe: fotonika, plazmonika

Więcej